דתיים בפארק אזורים  
  צור חשבון
 קישורים ממומנים
 
 תפריט ניווט
· תפריט ראשי
· דף הבית
· נושאי האתר
· אזורים
· ארכיון כתבות
· הורדות
· שאלות נפוצות - FAQ
· קישורים
· תוכן
· סיקורים
· פורומים
· סטטיסטיקות
· סקרים
· עשרת המובחרים

· חשבון המשתמש
· החשבון שלי
· שלח כתבה/מאמר
· המלץ עלינו
· יומן
· הודעות פרטיות
· רשימת חברים

· אפשרויות באתר
· הדפסת כתבות
· משוב
· דואר אלקטרוני
· מילון מונחים
· חיפוש
· ניהול
 
 מי מחובר
יש כרגע, 34 אורח(ים) ו, 0 חבר(ים) שכרגע מחוברים לאתר.

שלום אורח/ת, באפשרותך להרשם בחינם על ידי לחיצה כאן
 
 סקר
מה דעתך על האתר?

מעולה, איך לא חשבו על זה קודם?
בסדר...
רעיון נחמד, ביצוע לא משהו.
למה צריך את זה בכלל?תוצאות
משאלים

הצבעות 329907
 
 הרב משה בן משה: משיחת הרב ליום הכיפורים.
מאמריםיום הכיפורים הוא יום של סליחת ומחילת עוון בו אנו צועקים ומבקשים מבורא עולם שימחל לנו על העוונות.
בר"ה לא ביקשנו מחילת עוונות, לא הסתכלנו על עצמנו רק המלכנו עלינו את הקב"ה למלך, לכאורה היה צריך להיות הפוך, קודם כל שנצעק לה' יתברך שיסלח לנו ואחרי זה שיעשה לנו את המשפט, ופה נראה שהכל הפוך, קודם כל עושים משפט ואחרי זה אומרים לך תצעק לקב"ה שיסלח לך.

ומפרשים, שכיוון שהמהות של ראש השנה זה להמליך עלינו את הקב"ה למלך, להגיע להבנה שהקב"ה הוא מלך עלינו, שהוא שלם במידותיו ואנו חייבים לעבוד אותו עם כל הקשיים והמשברים, ללא תנאים, כמו עבד שחייב לעבוד את אדונו.
אחרי שאנחנו מבינים שהקב"ה הוא מלך עלינו, רק אז אפשר להבין את גודל הצער שציערנו את בורא עולם, זאת אומרת שאי אפשר לבוא ולבקש סליחה על העוונות והחטאים לפני שהבנת והמלכת את הקב"ה עליך למלך, ואחרי שבר"ה המלכנו את הקב"ה למלך, לאחר שהכנסנו למודעות שלנו, לגוף ולנשמה שלנו שהקב"ה זה מציאות של מלך, שהוא המחייה אותנו, ואי אפשר בלעדיו, רק אז אפשר לבקש סליחה, כי אז אנו מבינים מה גודל החטא שעשינו, מבינים שאכזבנו אבא כזה טוב, בין במזיד, בין בשוגג, ולכן יש קודם כל את ראש השנה, ולאחר מכן יום סליחת העוון.
יוהכ"פ אומנם מכפר על עבירות שבין אדם למקום, דהיינו אדם שפגם וחילל את השבת, אכל מאכלות אסורות וכדומה.
כל מה שבינינו לבורא עולם יום הכיפורים עם תשובה סליחה וחרטה מכפר, אבל בעבירות שבין אדם לחברו לא תעזור חרטה. צריך גם תשובה, צריך לבוא ולהשתדל ולבקש מחילה אחד מהשני, וצריך למחול אחד לשני, ואם אדם חטא כלפי השני, גנב משהו, ציער מישהו, לא יעזור שיגיד לה' סליחה, אתה יכול לבקש סליחה מה' על שפגעת בבנו, אבל זה לא מועיל כל עוד שלא הלכת לבנו וביקשת ממנו מחילה.
לקב"ה מאוד אכפת מהיחסים שבין בני האדם, יוהכ"פ אינו מכפר אם אינך הולך ומבקש ממנו סליחה או בטלפון או ע"י מכתב, חייבים לעשות השתדלות לבקש מחילה.
אחד הדברים שגורמים ח"ו לקלקול בחברה, לשנאה וקנאה, דברים שיכולים להרוס את החברה, זה העניין שאדם מקפיד על חברו ורוצה לנקום בו, זה מה שקורה לנו בפנים, מצד הפרא אדם שבתוכנו, להשיב מלחמה למי שפגע בנו.
מה יעזור לנו להסיר את ההקפדה ממישהו שפגע בנו?
אומרת הגמרא (ר"ה יז.) "כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע למי נושא עוון, למי שמעביר על פשע".
דהיינו מי שפשעו כנגדו, פגעו בו, ציערו והעליבו אותו, במיוחד אם זה ברבים ועם כל זאת הוא לא מתכנן איך לנקום, אלא הוא מוחל ואומר אני אסלח ואבין אותו ואלמד עליו זכות, במיוחד בימים האלה, הקב"ה אומר אתה העברת על המידות שלך, אני אעביר על פשעיך מכיון שאתה לא התנהגת עם חברך מידה כנגד מידה, והתגברת על עצמך, שיברת את מידותיך,כך אני לא אדקדק אתך על פשעיך. אפילו שבשמים בורא עולם רואה המון עבירות, ושטויות שעשית, הוא אומר, אני מעביר על פשעיך מידה כנגד מידה. עם זה אנחנו צריכים לבוא ליוהכ"פ, להעביר על מידותינו ולמחול אחד לשני, ואז גם הקב"ה ימחול לנו.
אומר המדרש, "אמר רבי אבא בשם ר' אלכסנדרי: כל מי ששומע קללתו ושותק וסיפק בידו למחות נעשה שותף להקב"ה". דהיינו, כל מי שמעליבים אותו ופוגעים בו שלא בצדק והוא יכול לענות, אבל הוא עוצר את עצמו, כי הוא שומר ושומע לצו האלוקים שאמר שאין לנקום וצריך להעביר על המידות, ע"י זה הוא נעשה שותף לקב"ה. כמו שהקב"ה שומע שאומות העולם מגדפים אותו ומחרפים אותו והרי הקב"ה יכול לאבדן בשעה אחת ולמרות הכל שותק וממשיך לסבול אותם, שומע אותם ומבליג, כך אתה שהנך כולך עפר, יצור קטן בכל הבריאה, כשאתה מעביר על מידותיך, אתה נעשה שותף לקב"ה, כי אתה עושה בדיוק כמו שהקב"ה עושה.
וזה מה שהיה גם עם דוד המלך ע"ה שידוע שהרי הקב"ה לא זיכה את דוד לבנות את ביהמ"ק, ואמר לו שרק שלמה בנו יבנה את ביהמ"ק, אומרת הגמרא שכיון שידעו העם שדוד המלך לא יבנה את ביהמ"ק, היו באים כל פריצי הדור לחלונו ואומרים לו "דוד המלך מתי נעלה לבית ה'"? מתי יבנה ביהמ"ק? ומטרתם היתה זדונית, מטרה מאוד רעה, הם פשוט רצו לקנטר את דוד המלך. הם באו להגיד לו מתי נלך לבית ה' ולא שבאמת היה אכפת להם. בעקיצתם הם רק רצו לרמוז לו מתי תמות. ועם כל זאת אומרים חז"ל דוד המלך צדיק יסוד עולם אף על פי שהבין את כוונתם אמר "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך". הוא אמר "אני יודע שהם רוצים ברעתי, אבל לא משנה לי, אפילו שהם באים לעקוץ אותי והם רוצים שאמות, אבל סוף סוף הם מדברים על בניית ביהמ"ק אני שמח בכך, ברוך השם שמדברים על ביהמ"ק.
וגם עם דואג ואחיתופל שרדפו אחרי דוד ולא אהבו אותו, כאשר הם היו חולים, אומר הפס' "ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי", כשהם היו חולים אעפ"י ששנאו אותי ורדפו אחרי, צמתי ולבשתי שק ע"מ שהם יבריאו, וכאב לו גם על הרוחניות שלהם שהם התקלקלו, והוא התפלל עליהם ואמר "פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך", מי לא שמרו תורתך? דואג ואחיתופל, הוא בכה עליהם לא דמעה אחת, אלא "פלגי מים", כאב מאוד לדוד אעפ"י שהיה מדובר בשונאים שלו שרצו להפיל אותו.
גם במעשה שהיה עם שמעי בן גרא, שיום אחד דוד המלך הלך בדרך ושמעי בן גרא קילל אותו קללה נמרצת והיה לדוד המלך בזיון גדול כיון שאנשים שמעו אותו מקלל את המלך, אנשיו של דוד רצו לערוף את ראשו כי הרי הוא מורד במלכות, ומורד במלכות דינו מיתה, ועם כל זאת דוד המלך אמר "הניחו לו ויקלל כי ה' אמר לו קלל", אל תגעו בו לרעה, כי ה' אמר לו קלל, איזה העברה על המידות, איזה ביטול עצמי, הוא לא נקם כי ידע שזה מאת ה', בגלל העוונות שלו, ובזכות זה זכה להיות רגל רביעית במרכבה. מהיכן שאב דוד המלך את הכח לעמוד בנסיונות הללו? הדברים טמונים בסוף דבריו של דוד המלך שאמר הניחו לו ויקלל כי ה' אמר לו קלל, דוד המלך הגיע להבנה והכרה ברורה שאם שמעי קלל אותו סימן שמגיע לו בגלל עוונותיו, ומזה הוא שאב את הכוחות להתגבר ולא לנקום, למרות שהיה מגיע לו למות. הוא הבין שהוא בעצמו לא בסדר, ואמר לעצמו אני אפשפש במעשי. כך כל אדם צריך באותו רגע שפגעו בו להחדיר לעצמו אמונה שאם לא היה מגיע לו לא היו פוגעים בו. ואם כבר פגעו בך זה סימן שהנך צריך לפשפש במעשיך, כי אין אדם נוקף אצבעו למטה , אלא א"כ מכריזין עליו למעלה, לא תקבל שום צער, כאב, או קללה, אם בורא עולם לא גזר עליך שיהיה לך את זה, ומדוע ה' גזר? בגלל מעשיך, וח"ו שקורה מצב כזה במקום לתכנן איך לנקום, תעשה הפוך תאמר איפה אני צריך לתקן, נכון שהוא לא בסדר שהוא פגע בי, אבל הוא שליח של ה' לרמוז לי שאני צריך לחזור בתשובה. זה יתן לנו כח לקראת השלב השני למחול לו כי עכשיו אנו יודעים שזה מה' יתברך.
אז נוכל למחול לאותו אחד ונלמד עליו זכות, שהוא לא התכוון, או שהיה במצב רוח לא טוב, על מנת לעקור את השנאה מתוכנו, שלא תתפתח שנאה כלפי אותו אחד, תרחם עליו ותתפלל עליו למרות שציער אותך וכשקב"ה רואה שאנו לא נוקמים ולא משיבים לאותו אחד שגידף אותנו, בשמים זה עושה רושם גדול, והקב"ה אומר אתה מעביר על מידותיך אף אני אמחל ואסלח לך. וזה כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ועם זה צריך לבוא ליוה"כ.
יהי רצון שנזכה לבוא כולנו אוהבים ומאוחדים ונזכה להיחתם לחיים טובים ולשלום ולגאולה קרובה במהרה בימינו אמן.

הרב משה בן משה.
פורסם ב חמישי, 23 בספטמבר בשעה 15:47:17 זמן מקומי הוכנס למערכת ע"י אייל
 
 קישורים קשורים
· עוד על מאמרים
· חדשות על-ידי אייל


הסיפורים הנקראים ביותר על מאמרים:
משיחת הרב ליום הכיפורים.

 
 דירוג הכתבה
דירוג ממוצע: 5
הצבעות: 2


אנא דרג את הכתבה הזאת:

מעולה
טוב מאד
טוב
רגיל
גרוע


 
 אפשרויות

 גרסא להדפסה  גרסא להדפסה

 שלח עמוד זה לחבר  שלח עמוד זה לחבר

 

כל התמונות והסמלים המסחריים אשר באתר זה שייכים לבעלייהם החוקיים. הערות המשתמש שיכות להם וצוות האתר אינו אחראי לגביהם.
כל שאר התוכן אשר נמצא באתר שייך על פי חוק לצוות האתר © 2004. מבוסס קוד פתוח תחת רשיון GNU/GPL
Powered © 2003 by PHP-Nuke  :: Hebrew Ver. HebNukeR 2.0 © 2004 by HebNukeR.org. All Rights Reserved ::
העמוד נוצר תוך: 0.034 שניות

:: phpib2 phpbb2 style by phpbb2.de :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::