דתיים בפארק אזורים  
  צור חשבון
 קישורים ממומנים
 
 תפריט ניווט
· תפריט ראשי
· דף הבית
· נושאי האתר
· אזורים
· ארכיון כתבות
· הורדות
· שאלות נפוצות - FAQ
· קישורים
· תוכן
· סיקורים
· פורומים
· סטטיסטיקות
· סקרים
· עשרת המובחרים

· חשבון המשתמש
· החשבון שלי
· שלח כתבה/מאמר
· המלץ עלינו
· יומן
· הודעות פרטיות
· רשימת חברים

· אפשרויות באתר
· הדפסת כתבות
· משוב
· דואר אלקטרוני
· מילון מונחים
· חיפוש
· ניהול
 
 מי מחובר
יש כרגע, 32 אורח(ים) ו, 0 חבר(ים) שכרגע מחוברים לאתר.

שלום אורח/ת, באפשרותך להרשם בחינם על ידי לחיצה כאן
 
 סקר
מה דעתך על האתר?

מעולה, איך לא חשבו על זה קודם?
בסדר...
רעיון נחמד, ביצוע לא משהו.
למה צריך את זה בכלל?תוצאות
משאלים

הצבעות 329906
 
 הרב משה בן משה: הכנה ליום הדין – ראש השנה
מאמריםלגדולי ישראל היה פחד איום מיום הדין, על החפץ חיים מסופר שהיה נכנס בימים הנוראים לעליית בית הכנסת להתבודד. פעם אחת עקב אחריו אחד מתלמידיו, כדי לראות מה הוא עושה באותה עליית גג.


הוא שמע איך החפץ חיים מצייר לעצמו שהוא נכנס לדין לפני בית דין של מעלה ועומד לפניהם למשפט, וכרוז מכריז מה מעשיו בעולם הזה לגבי המצוות או ההיפך מהמצוות, כל מי שהסתכל מהצד היתה לו תחושה שהוא ממש נמצא באוירה של בי"ד של מעלה. סיפר התלמיד, הח"ח היה ממש מצייר לעצמו איך נמצאים בצד אחד מחנות של מלאכי קודש שנבראו מכל התורה שלמד ומכל הזכויות שהיו לו מחיבור הספרים ומזיכוי הרבים, ומצד שני היו גם מחנות של מלאכים שנבראו מחובותיו שהוא עשה, כגון שחיסר במצוות, שלא עשה אותם בשלימות ובדביקות לה' יתברך.
והנה הח"ח כאילו שומע את ההכרזה של בית הדין שאומר שהוא נמצא בגדר "בינוני", זאת אומרת שהמצוות והחובות שלו הן שוות והוא "עומד ותלוי" כביכול, ואז כביכול הוא שומע את קול השכינה שאומרת, "מה עם אותו יהודי החפץ חיים, מה הוא כעת חי או מת?" ואז עונים ואומרים האדם הזה עדיין חי, ואז כביכול נשמע קול שאומר "עשה תשובה על חובותיך מאחר שאתה עדיין בחיים".
אוי אז החל הח"ח להתייפח בבכי, כי הוא המחיש לעצמו מה יהיה ביום הדין באמת, הוא לא השלה את עצמו עם כל הזכויות שיש לו, הוא ידע שיש לו חסרונות, ושמהשמים נתנו לו אפשרות ואמרו לו "כדאי שתצא מהמצב של ה"בינוני" ותכנס למצב שהזכויות שלך יהיו מרובות מהחובות", וכך הוא המחיש לעצמו מה יקרה איתו ביום הדין.
ממעשה נפלא זה נוכל להבין עד כמה אנו צריכים להיות יראים מיום הדין, מזה שבורא עולם דן אותנו על כל המעשים והמחשבות שלנו, הח"ח עשה את המעשה הזה על מנת לחוש את יום הדין, מה נעשה אנחנו בדור שלנו היתום מרגשות? חסרה לנו תחושה של יום הדין, אבל אם האדם יקבל על עצמו תשובה אמיתית וחרטה על הכל ויתוודה כמו שצריך ויבכה על חטאיו לפני בורא עולם וישתדל לא לצער את אבא שבשמיים הוא יגיע לר"ה כבעל תשובה נפלא.

בתפילת שמונה עשרה של ראש השנה, אחת הבקשות שמבקשים זה חיים, שנאמר "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כתבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים". ומדוע מבקשים חיים? אחת הסיבות היא, בשביל שלא נקבל את החיים כמובן מאליו, שלא נרגיש שאנו חיים במין הרגל של עוד שנה ועוד שנה, אדם חי בעולם הזה והוא חושב שהוא יחיה לדורי דורות, לאף אחד אין את התחושה שיום אחד הוא יצטרך לעזוב את העולם, אבל זו טעות, זה תרגיל של יצר הרע, צריך לדעת שבכל ר"ה, הקב"ה מחדש, כותבנו לחיים.
אחת מהבקשות העיקריות שאנו מבקשים מה' יתברך, זה חיים, בראש השנה נקבע אם יהיו חיים או לא ח"ו, כדי לזכות לחיים צריך לבקש ולהתחנן שיתן לנו חיים, לא מכניסים מטבע למכונה וחיים 50 שנה נוספות, אלא הקב"ה קובע אם אדם יחיה או לא. כמה צריך לבכות במילים האלה "זכרנו לחיים", יום הדין הוא לא יום של מה בכך, הוא יום שנקבעים בו חיים או מוות ח"ו, פרנסה, ילדים, שלום בית, בריאות, הכל נקבע ביום הקדוש הזה.
ואמנם אדם מבקש חיים, אך השאלה בשביל מה אדם מבקש חיים, האם בשביל להנות בעולם הזה ותו לא, או שהנך מבקש חיים על מנת לפאר את שמו יתברך, להרבות כבוד שמים, כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם?
אמנם בורא עולם נותן לנו דברים גשמיים ע"מ שנהנה מהם, אבל השאלה כיצד אתה נהנה מהם? האם בשביל הנאותיך הפרטיות או בשביל שזה יעזור לך בעבודת ה'? וגם כשעושים מצוות ולומדים תורה, האם זה נטו בשביל שיהיה לנו שכר, או בשביל שיהיה נחת לבורא עולם, לעשות את רצון ה' יתברך שציוונו ללמוד תורה ולקיים מצוות?
גם מי שרק עובד את ה' בשביל השכר, יהיה לו שכר אבל זו לא העבודה המושלמת. העבודה המושלמת, היא "למענך אלוקים חיים".

בורא עולם, כל מה שאנחנו רוצים חיים זה רק ע"מ לעבוד אותך יתברך, כדי לקדש שמך ברבים,
כדי שיתקיים בנו "ישראל אשר בך אתפאר", שכל מי שיראה אותנו יתפעל ויאמר "איזה בנים נפלאים ובנות נפלאות יש לך, איך הם עובדים אותך, איך הם חיים בשבילך, אפילו כאשר הם נהנים מהעוה"ז, הם חיים בשבילך והם עושים הכל בקדושה, והכל מכוונים לכבודך, על מנת שיהיה להם שמחה, ושהשמחה הזאת תקרב אותם אליך יתברך.
יוצא שאנו מבקשים מה' יתברך חיים, כדי להמשיך לעבוד אותו ולקדש את שמו, לכן צריך לבכות ולבכות כדי לזכות לחיים. רוצים פרנסה, בריאות, "למענך אלוקים חיים", רוצים להיות בני תורה לכבודך, כדי שנוכל לזכות את הרבים ולעשות נחת רוח לפניך, לדעת הלכות כמו שצריך כדי לדעת איך להתנהג בעוה"ז, וכל זאת כדי להגדיל את שמך יתברך, וכל מעשה שנעשה בשנה הבאה נעשה על מנת לכבד אותך ולקדש את שמך יתברך.
אומר הזוהר הק' "כל הנשמות גזורות מתחת כיסא הכבוד", "כסא הכבוד", פירושו, כסא שנושא את הכבוד, והוא נבנה מכל המעשים הטובים שאנו עושים אותם, בגלל שהם רצונו יתברך ובכך אנו מכבדים את ה' יתברך, כי עשיית רצונו הוא כבודו.
"כל נשמה גזורה מתחת כסא הכבוד" היינו, היא חלק מכסא הכבוד. כי התוכן של כל נשמה היא עשיית כבוד שמיים ולכל נשמה תפקיד וחלק המיוחד לה בזה, ובחיים כאלו חפץ המלך ה'.
למעשה כל "כסא הכבוד" מורכב מכל הנשמות שעושים את רצונו יתברך ואנו אלו שבונים את כסא הכבוד, אנו חלק מכסא הכבוד, וכבוד ה' זה עשיית רצונו יתברך.
בראש השנה אנו תוקעים בשופר ומכתירים את הקב"ה עלינו למלך, זוהי המהות של ראש השנה, להתבטל לבורא עולם. ולא רק בראש השנה, אלא בכל השנה כולה, יום יום דקה דקה, כשלומדים תורה, כשמקיימים מצוות, כשמקרבים יהודי לעבודת ה', בכך אנו ממליכים את הקב"ה עלינו, וכל מה שאנו עושים לכבוד בורא עולם זה הכבוד שלו, בזה אנו ממליכים את בורא עולם כל השנה כולה.
צריך להתבטל לבורא עולם ולהבין שהוא המלך, ואנו עושים את רצונו ולא מעניין אם זה מתאים לי או לא, אם יש לי חשק או אין לי חשק, אני עושה אך ורק את רצונך יתברך ואז ממילא כל יום ויום יהיה בגדר ראש השנה.
תודה לבורא עולם שלא נתן את המשפט למלאכים או לבשר ודם, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו דן אותנו, ואנו בוטחים בחסדיו ומקוים שהקב"ה יושיע אותנו, ויכתוב אותנו לחיים, כי אבא שלנו הוא אבא טוב, רק צריך להראות לבורא עולם שאנו מתחרטים ורוצים להשתנות, כדי שבורא עולם יוציא אותנו זכאים בדין.
לכן, נכין עצמנו ליום הדין כמו שצריך, נבין שאנו תלויים בקב"ה, ושבראש השנה הוא פוסק לנו כיצד יראו חיינו בשנה הבא.
לכן, נהיה מחוברים לקב"ה, נרצה לעשות את רצונו כרצונו כל ימי חיינו וע"י כך נזכה לחיים טובים ומאושרים.
זה מה שאנחנו אומרים "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כתבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים".

יהי רצון שנזכה כולנו להיות עבדי ה' ונזכה כולנו, יחד עם כל ישראל אחינו, לכתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון.

הרב משה בן-משה.
פורסם ב שלישי, 07 בספטמבר בשעה 18:27:05 זמן מקומי הוכנס למערכת ע"י אייל
 
 קישורים קשורים
· עוד על מאמרים
· חדשות על-ידי אייל


הסיפורים הנקראים ביותר על מאמרים:
משיחת הרב ליום הכיפורים.

 
 דירוג הכתבה
דירוג ממוצע: 5
הצבעות: 2


אנא דרג את הכתבה הזאת:

מעולה
טוב מאד
טוב
רגיל
גרוע


 
 אפשרויות

 גרסא להדפסה  גרסא להדפסה

 שלח עמוד זה לחבר  שלח עמוד זה לחבר

 

כל התמונות והסמלים המסחריים אשר באתר זה שייכים לבעלייהם החוקיים. הערות המשתמש שיכות להם וצוות האתר אינו אחראי לגביהם.
כל שאר התוכן אשר נמצא באתר שייך על פי חוק לצוות האתר © 2004. מבוסס קוד פתוח תחת רשיון GNU/GPL
Powered © 2003 by PHP-Nuke  :: Hebrew Ver. HebNukeR 2.0 © 2004 by HebNukeR.org. All Rights Reserved ::
העמוד נוצר תוך: 0.039 שניות

:: phpib2 phpbb2 style by phpbb2.de :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::